Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

2013 Prezident seçkiləri ilə bağlı Ali Məhkəmənin qərarları
İddiaçı Cəmil Poladxan oğlunun cavabdeh Mərkəzi Seçki Komissiyasına qarşı “9 oktyabr 2013-cü ildə keçiriləcək Azərbaycan Respublikasının Prezidentliyinə seçkilərdə qeydə alınmış prezidentliyə namizədlərin gəlirinin miqdarı və mənbələri, mülkiyyət hüququ əsasında namizədlərə məxsus əmlak barədə məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində dərcinin təmin edilməsi və prezidentliyə namizədlərin gəlirlərinin miqdarı və mənbələri, mülkiyyət hüququ əsasında namizədlərə məxsus əmlak barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etdikləri sənədlərin surətlərinin iddiaçıya təqdim edilməsi vəzifəsinin Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzərinə qoyulması” tələbinə dair iş üzrə Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 08 oktyabr 2013-cü il tarixli 2-1inz(103)-1609/2013 saylı qərarından iddiaçı Həsənli Cəmil Poladxan oğlu tərəfindən verilmiş kassasiya şikayəti
İddiaçı “Sumqayıt Gənclərinin Hüquqi Maarifləndirilməsi” İctimai Birliyinin Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 28 sentyabr 2013-cü il tarixli 2-1inz(103)-1576/2013 saylı iş üzrə qərarından verdiyi kasasiya şikayəti
Əliyev Əli Nadir oğlunun cavabdeh Mərkəzi Seçki Komissiyasına qarşı həmin Komissiyanın 13.09.2013-cü il tarixli 27/151 saylı qərarının qanunsuz sayılması və Komissiyanı Əliyev Əli Nadir oğlunun namizədliyinin qeydə alınmasına məcbur edilməsi haqqında iddia tələbinə dair iş üzrə Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 24.09.2013-cü il tarixli qərarından iddiaçı Əliyev Əli Nadir oğlu və vəkili Zülfüqarov Rüstəm Məhəmməd oğlu tərəfindən verilmiş kassasiya şikayəti
İddiaçı Həsənli Cəmil Poladxan oğlunun cavabdeh Mərkəzi Seçki Komissiyasına qarşı qərarın ləğv edilməsi və sair tələblərə dair Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 2-1inz(103)-1554/2013 saylı inzibati iş üzrə 24 sentyabr 2013-cü il tarixli qərarından iddiaçı tərəfindən verilmiş kassasiya şikayəti
İddiaçı Məmmədov İlqar Eldar oğlunun, nümayəndəsi və vəkili Bağırov Xalid Zakir oğlunun, Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndəsi İbrahimov Ramiz Hilal oğlunun, vəkili Rəhimli Lalə Elxan qızının iştirakları ilə, iddiaçı Məmmədov İlqar Eldar oğlunun cavabdeh Mərkəzi Seçki Komissiyasına qarşı Mərkəzi Seçki Komissiyanın 13 sentyabr 2013-cü il tarixli, 27/152 saylı qərarının ləğv edilməsi və Məmmədov İlqar Eldar oğlunun namizədliyinin qeydə alınması vəzifəsinin Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzərinə qoyulması tələbinə dair inzibati iş üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 20 sentyabr 2013-cü il tarixli, 2-1inz(103)-1526/2013 qərarından iddiaçının nümayəndəsi Bağırov Xalid Zakir oğlu tərəfindən verilmiş kassasiya şikayəti
İddiaçı Əliyev Fuad Ağasi oğlunun cavabdeh Mərkəzi Seçki Komissiyasına qarşı Mərkəzi Seçki Komissiyasının 11 sentyabr 2013-cü il tarixli 25/142 saylı qərarının ləğv edilməsi tələbinə dair iş üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 21.09.2013-cü il tarixli qərarından iddiaçı Əliyev Fuad Ağasi oğlu və vəkili Zülfüqarov Rüstəm Məhəmməd oğlu tərəfindən verilmiş kassasiya şikayəti
İddiaçı Əhməd Abdul oğlu Orucovun Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 21 sentyabr 2013-cü il tarixli 2-1inz(103)-1542/2013 saylı iş üzrə qərarından verdiyi kasasiya şikayəti
Orucov Əhməd Abdul oğlu, onun vəkili Həsənov Hafiz Bəşir oğlunun Mərkəzi Seçki Komissiyasının 12 sentyabr 2013-cü il tarixli 26/148 saylı qərarının ləğv edilməsinə dair iş üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi kollegiyasının 14 sentyabr 2013-cü il tarixli 2-1inz(103)-1519/13 saylı qərarından verdiyi kassasiya şikayəti
Fuad Ağasi oğlu Əliyevin Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 13 sentyabr 2013-cü il tarixli 2-1 inz(103)-1504/2013 saylı qərarından verdiyi kassasiya şikayəti
Məmmədov İlqar Eldar oğlunun Mərkəzi Seçki Komissiyasına qarşı qərarın ləğvi və namizədliyin təsdiqi vəzifəsinin həvalə edilməsi tələbi
Əhmədov Yaşar Rəhim oğlunun cavabdeh Mərkəzi Seçki Komissiyasına qarşı Prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürmüş namizəd kimi hüququnun təmin edilməsi iddiası
«Hüquq və İnkişaf» ictimai birliyinin cavabdeh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasına qarşı «Normativ xarakterli aktın qismən etibarsız sayılmasına dair» iddiası
İbrahimbəyov Rüstəm Məmməd İbrahimoviçin cavabdeh Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) qarşı «27 avqust 2013-cü il tarixli 20/118 №-li Qərarın ləğv edilməsi və iddiaçının namizədliyinin irəli sürülməsini təsdiq edən qərarın qəbul edilməsi tələbi