Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

İ.M.NƏSİROVUN AĞIR CİNAYƏTLƏRƏ DAİR İŞLƏR ÜZRƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HƏRBİ MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini və Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü maddəsini rəhbər tutaraq qərara alıram:
   
  İnqilab Maşallah oğlu Nəsirov Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin sədri təyin edilsin.
   
  İlham Əliyev,
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
  Bakı şəhəri, 20 iyun 2007-ci il.

<<  Geri qayıt