Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ ALİ MƏHKƏMƏSİNİN SƏDR MÜAVİNİNİN, KOLLEGİYA SƏDRLƏRİNİN VƏ BƏZİ MƏHKƏMƏLƏRİNİN SƏDRLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
   
  1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsinin sədr müavini, kollegiya sədrləri və məhkəmə sədrləri vəzifələrinə aşağıdakı hakimlər təyin edilsinlər:
   
  Cəfərov İlham Məmməd oğlu - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədr müavini
   
  Nəsibov Hafiz Qənbər oğlu - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Hərbi Məhkəmələrin İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri
   
  Nəbiyev Hüseyn Əmir oğlu - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin İqtisadi Mübahisələrə dair İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri
   
  Cəfərov Mahmud Məhəmməd oğlu - Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikası Məhkəməsinin sədri
   
  Əliyev Qasım Vəli oğlu - Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Məhkəməsinin sədri
   
  2. Bu Sərəncam dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
   
   
  İlham Əliyev,
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
  Bakı şəhəri, 28 iyul 2007-ci il.

<<  Geri qayıt