Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

R.R.SÜLEYMANOVUN NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini, habelə Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü maddəsini rəhbər tutaraq qərara alıram:
   
  Ramiz Rəhim oğlu Süleymanov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri təyin edilsin.
   
  İlham Əliyev,
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
  Bakı şəhəri, 11 fevral 2008-ci il.

<<  Geri qayıt