Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYON MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİ L.Ə.NƏBİYEVİN SƏLAHİYYƏTLƏRİNƏ VAXTINDAN ƏVVƏL XİTAM VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini, habelə Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 113-cü və 114-cü maddələrini rəhbər tutaraq qərara alıram:
   
  Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin hakimi Lətif Ədil oğlu Nəbiyevin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilsin.
   
  İlham Əliyev,
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
  Bakı şəhəri, 24 aprel 2008-ci il.

<<  Geri qayıt