Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

ŞƏMKİR RAYON MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİ Ə.B.NƏCƏFOVUN İŞ YERİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə, habelə “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 112-ci maddəsinə uyğun olaraq və Məhkəmə-Hüquq Şurasının təklifinə əsasən qərara alıram:
   
  Əmrah Bəzməddin oğlu Nəcəfov Şəmkir Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək, Füzuli-Qubadlı Hərbi Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin.
   
   
  İlham Əliyev,
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
  Bakı şəhəri, 6 avqust 2008-ci il.

<<  Geri qayıt