Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYON MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİ T.A.ZEYNALOVUN HAKİM SƏLAHİYYƏTLƏRİNƏ VAXTINDAN ƏVVƏL XİTAM VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini, habelə “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 113-cü və 114-cü maddələrini rəhbər tutaraq qərara alıram:
   
  Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin hakimi Tamerlan Arif oğlu Zeynalovun ərizəsinə əsasən hakim səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilsin.
   
   
  İlham Əliyev,
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
  Bakı şəhəri, 6 avqust 2008-ci il.

<<  Geri qayıt