Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Ali Məhkəmədə dairə seçki komissiyalarının sədrlərinə seçki hüquqlarının məhkəmə müdafiəsi və mübahisələrin məhkəmədə həlli qaydaları barədə ətraflı məlumat verilmişdir
  •     

        


<<  Geri qayıt