Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Bakıda “İnsan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının ölkə daxili tətbiqində milli hakimlərin rolu” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans keçirilmişdir (Foto Qalereya)
 •     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 • 24.10.2014

<<  Geri qayıt