Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Ali Məhkəmənin Plenumu 01.07.2011
  • Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun
    01 iyul 2011-ci il tarixli iclasına dair
    M Ə L U M A T
     
    Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 31 may 2011-ci il  tarixli 136-IVQD saylı  qanunu ilə Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual Məcəlləsinin 437-ci maddəsinin mətni yeni redaksiyada verilmişdir. Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumu  “Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin yeni açılmış hallar üzrə məhkəmə aktına yenidən baxılması haqqında ərizəyə baxan məhkəmə tərkibinin təşkili” barədə qərar qəbul etmişdir.
  • 01.07.2011

<<  Geri qayıt