Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri
Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri
 
I. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri qanunla onların səlahiyyətlərinə aid edilmiş işlər üzrə yuxarı instansiya məhkəmələridir.
 
II. Azərbaycan Resrublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi təyin edir.
 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, maddə 132.