Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

TƏYİNATLAR
T Ə Y İ N A T L A R
 
S.C.Həsənovanın Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədri təyin edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
 
Südabə Cəmşid qızı Həsənova Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri təyin edilsin.
 
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 
Bakı şəhəri, 18 aprel 2000-ci il
№319
 
 
 
Y.Q.Əsgərovun Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin müavini – Mülki İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri təyin edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
 
Yaqub Qaçay oğlu Əsgərov Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin müavini – Mülki İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri təyin edilsin.
 
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 
Bakı şəhəri, 28 avqust 2000-ci il
№507
 
 
 
H.M.Sadıqovun Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin müavini – Cinayət İşləri və İnzibati Hüquqpozmalara dair İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri təyin edilməsi haqqında
 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
 
Hacıbala Müseyib oğlu Sadıqov Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin müavini – Cinayət İşləri və İnzibati Hüquqpozmalara dair İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri təyin edilsin.
 
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 
Bakı şəhəri, 28 aprel 2000-ci il
№508
 
 
 
R.H.Burcayevin Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin müavini – Hərbi Məhkəmələrin İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri təyin edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
 
Ramazan Hacı oğlu Burcayev Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin müavini – Hərbi Məhkəmələrin İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri sədri təyin edilsin.
 
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 
Bakı şəhəri, 28 avqust 2000-ci il
№509
 
 
 
H.A.Mirzəyevin Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin müavini – İqtisadi Mübahisələrə dair İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri təyin edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
 
Hikmət Abbas oğlu Mirzəliyev Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin müavini – İqtisadi Mübahisələrə dair İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri təyin edilsin.
 
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 
Bakı şəhəri, 28 avqust 2000-ci il
№510
 
 
 
Azərbaycan Respblikası Ali Məhkəməsi hakimlərinin təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
 
Q Ə R A R I
 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin 10-cu bəndinə əsasən qərara alır:
 
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimləri vəzifəsinə təyin edilsinlər:
 
Ağazadə Müzəffər Abusət oğlu
Allahverdiyev Qəhrəman Əli oğlu
Burcayev Ramazan Hacı oğlu
Əliyev Fərhad Kazım oğlu
Əsədov Bağır Həbib oğlu
Əsgərov Yaqub Qaçay oğlu
Həşimov Vidadi Qurban oğlu
Hidayev Şahmurad Əzizağa oğlu
Hüseynov Müseyib Abbas oğlu
Hüseynov Nəriman Məmməd oğlu
Hüseynov Zeyqəm Hüseyn oğlu
Xudaverdiyeva Günəş Məmməd qızı
Kalbalıyev Aslan Kalbalı oğlu
Maqsudov Oqtay Maqsud oğlu
Məmmədov Rafiq Uğuz oğlu
Məmmədova Şəlalə Ağakərim qızı
Mirzəyev Əsəd Abdulla oğlu
Mirzəyev Hikmət Abbas oğlu
Nağıyev İman Məmməd oğlu
Rüstəmov Əli Məhəmməd oğlu
Sadıqov Hacıbala Müseyib oğlu
Şadiyev Ənvər Əhməd oğlu
 
Murtuz ƏLƏSGƏROV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri
 
Bakı şəhəri, 21 iyul 2000-ci il.
 
 
 
G.L.Rzayevanın Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin sədri təyin edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 9-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
 
Gülzar Lətif qızı Rzayeva Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin sədri təyin edilsin.
 
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 
Bakı şəhəri, 19 aprel 2000-ci il
№326
 
 
 
C.C.Vəliyevin Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin sədri təyin edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
 
Cəfər Cəbrayıl oğli Vəliyev Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin sədri təyin edilsin.
 
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 
Bakı şəhəri, 19 may 2000-ci il
№338
 
 
 
F.S.Abdullayevin Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsi sədrinin müavini təyin edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
 
Fərhad Sahib oğlu Abdullayev Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin müavini təyin edilsin.
 
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 
Bakı şəhəri, 28 avqust 2000-ci il
№512
 
 
 
S.Q.Hüseynovun Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsi sədrinin müavini təyin edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
 
Sərvət Qeybəli oğlu Hüseynov Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsi sədrinin müavini təyin edilsin.
 
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 
Bakı şəhəri, 29 avqust 2000-ci il
№514
 
 
 
Ədalət mühakiməsinin rəsmi emblemi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
 
1.Ədalət mühakiməsinin rəsmi embleminin təsviri təsdiq edilsin.
 
2.Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
 
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 
Bakı şəhəri, 22 iyun 1999-cu il
№689-IQ