Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İntizam Komissiyasının tərkibi
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN İNTİZAM KOMİSSİYASININ TƏRKİBİ
 
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun 2001-ci il 11 yanvar tarixli 8 saylı qərarı ilə İntizam Komissiyası aşağıdakı tərkibdə yaradılmışdır.
 
Sadıqov Hacıbala Müseyib oğlu – sədr
Mirzəyev Hikmət Abbas oğlu – üzv
Ağazadə Müzəffər Abusət oğlu – üzv
Hüseynov Nəriman Məmməd oğlu – üzv
Mirzəliyev Əsəd Abdulla oğlu – üzv
Kalbalıyev Aslan Kalbalı oğlu – üzv
Məmmədova Şəlalə Ağakərim qızı – üzv