Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Statistika
2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi üzrə büdcənin xərclənməsi barədə məlumat

 

  Təsdiq olunmuş illik smeta xərci Xərclənib
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi üzrə 7.163.232 6.466.007,07

 

Ali Məhkəmənin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

 

İşin növləri 2014-cü ildən keçən işlər (qalıq) 2015-ci ildə daxil olan işlər 2015-ci cəmi işlər 2015-ci ildə baxılmış işlərin yekunu 2016-cı ilə keçən işlər
Cinayət işləri 165 2142 2307 1932 375
Hərbi işlər 22 132 154 135 19
Mülki işlər 687 5627 6314 5726 588
İnzibati işlər 224 1661 1885 1523 362
İqtisadi işlər 41 382 423 361 62