Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Statistika
2017-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi üzrə büdcənin xərclənməsi barədə məlumat

 

  Təsdiq olunmuş illik smeta xərci Xərclənib
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi üzrə 7869224 7407216.45

 

Ali Məhkəmənin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

 

İşin növləri 2016-cı ildən keçən işlər (qalıq) 2017-cı ildə daxil olan işlər 2017-ci cəmi işlər 2017-ci ildə baxılmış işlərin yekunu 2018-ci ilə keçən işlər
Cinayət işləri 582 1878 2460 1988 472
Hərbi işlər 32 110 142 112 30
Mülki işlər 1256 9080 10336 9177 1159
İnzibati işlər 556 2110 2666 2274 392
İqtisadi işlər 76 534 610 527 83