Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Hüquqi aktların dövlət reyestri

«Hüquqi aktların Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 1 iyul tarixli 463 nömrəli Fərmanına müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin elektron variantı 2011-ci il noyabrın 1-dən http://www.huquqiaktlar.gov.az  ünvanından fəaliyyətə başlamışdır.