Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi


Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumu

Bölmə: Plenum iclasları 18.02.2022 10:13
 • 18 fevral 2022-ci ildə Ramiz Rzayevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumu keçirilib. Plenum Ali Məhkəmənin bir illik fəaliyyətinə həsr olunub.

  Ali Məhkəmənin sədri Plenum iclasını açaraq bildirib ki, 2021-ci il bir sıra əlamətdar hadisələrlə yadda qalıb. Bu hadisələrdən ən önəmlisi Böyük Qələbənin bir illiyini Azərbaycan xalqının  qürurla qeyd etməsidir. Ölkəmiz bu möhtəşəm Zəfərin təsiri altındadır. Şanlı Qələbəni xalqımız haqlı olaraq qürurla, böyük sevinclə bayram edir. 30 il həsrətində olduğumuz  torpaqlarımız 44 günlük Vətən müharibəsində Müzəffər Ali Baş Komandanın sərkərdəliyi ilə “Dəmir yumruq” əməliyyatı  nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalından azad olunub və dövlət sərhədlərimiz bərpa edilib.

  Qələbəni mükəmməl birlik - dövlətimizin gücü, ordumuzun qüdrəti, xalqımızın ruhu təmin edib. Zəfər birbaşa olaraq Azərbaycan diplomatiyasının, iqtisadiyyatının və ordusunun qələbəsidir. Möhtəşəm Zəfərin çox böyük tarixi, siyasi, ictimai və beynəlxalq hüquqi əhəmiyyəti var.

  Post müharibə dövründə bərpa və quruculuq işləri, bütün sahələri əhatə edən genişmiqyaslı islahatlar vüsət alıb.

  2021-ci  ildə həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatlarının mühüm tərkib hissəsi olan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Fərmanının icrası ilə bağlı işlər davam etdirilib. Fərmana uyğun olaraq mühüm qanunlar qəbul edilib, o cümlədən pandemiya şəraitində elektron xidmətlərin göstərilməsi və məhkəmə proseslərində müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının  və elektron idarəetmənin tətbiqi genişləndirilib.

  2021-ci ildə Mülki-Prosessual Məcəlləyə olunan mütərəqqi konseptual dəyişikliklər çərçivəsində yazılı icraatın tətbiqindən söz açan Sədr qeyd edib ki, yazılı icraat tərəflərin məhkəməyə təqdim etdiyi prosessual sənədlərin keyfiyyətinə tələbkarlığı artırmaqla yanaşı məhkəmələrdə işlərə baxılmasında lüzumsuz yubatmaların da qarşısını alacaqdır.

  2021-ci ildə koronavirus (COVID-19) infeksiyası bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də digər sahələrlə bərabər məhkəmə fəaliyyətinə də təsirsiz ötüşməyib. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarlarına əsaslanan Ali Məhkəmə pandemiya şəraitində məhkəmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi qaydaları ilə bağlı tövsiyələrin əks olunduğu məlumatlar yayıb.

  2021-ci ildə səngiməyən koronavirus infeksiyası səbəbindən müəyyən məhdudiyyətlər olmasına, işlərə baxılmasında müəyyən müddətə təxirə salma hallarının yaranmasına baxmayaraq Ali Məhkəmə öz fəaliyyətini fasiləsiz  davam etdirib.

  Ali Məhkəmənin Aparatı 2021-ci ildə səmərəli fəaliyyət göstərib. Milli qanunvericiliyin və insan hüquqlarının müdafiəsini tənzimləyən beynəlxalq hüquq normalarının məhkəmələr tərəfindən tətbiqinin vahid təcrübəsinin yaradılmasını təmin etmək məqsədi  ilə  öz səlahiyyətləri çərçivəsində müəyyən tədbirlər həyata keçirib. 2021-ci ildə ayrı-ayrı sahələr üzrə vahid məhkəmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi işi davam etdirilib, eyni zamanda bəzi məsələlər üzrə məhkəmə fəaliyyətinin monitorinqləri aparılıb. Qanunvericiliyə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı 200-dən çox hüquqi akt layihəsi araşdırılaraq təhlil edilib,  müvafiq rəy və təkliflər hazırlanıb.

  2021-ci ildə Ali Məhkəmənin fəaliyyətinin hüquqi təminatını möhkəmləndirmək, məhkəmə işlərinin idarə edilməsini daha səmərəli  təşkil etmək  məqsədilə  Ali Məhkəmə Aparatının yeni strukturu formalaşdırılıb.

  2021-ci ildə dövlət orqanları və ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən  Ali Məhkəməyə 24 min 148 müraciət daxil olub, həmin müraciətlərə  müvafiq qaydada baxılıb və cavab verilib.

  Azərbaycan Respublikası “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasına qoşulduğundan İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin presedent hüququ Azərbaycan Respublikasının hüquq sistemi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İndi müasir məhkəmələrin iş fəaliyyətinə olan tələblər daha da yüksəlib. Bu baxımdan ədalət mühakiməsini həyata keçirən hakimlərin beynəlxalq hüquq normalarını, insan hüquqları sahəsində beynəlxalq standartları, onların tətbiqi təcrübəsini mənimsəmələri önəmlidir.

  2021-ci ildə Ali Məhkəmə İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin “Yuxarı İnstansiya Məhkəmələr Şəbəkəsi”nin (SCN) üzvü kimi fəaliyyətini uğurla davam etdirib. Bu şəbəkə vasitəsilə “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasının üzv dövlətlər tərəfindən təyin edilən məhkəmələr arasında informasiya mübadiləsi platforması yaradılıb və ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi zamanı məhkəmələr tərəfindən Avropa Konvensiyasının müddəalarını və İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin presedentlərini düzgün və vahid qaydada tətbiqinin təmin edilməsinə başlanılıb.

  Ali Məhkəmənin sədri qeyd edib ki, internet kommunikasiya şəbəkəsində Ali Məhkəmənin daim yeniləşdirilən saytı fəaliyyət göstərir. Həmin saytda Ali Məhkəmənin Plenumu və müvafiq kollegiyaları tərəfindən qəbul edilən qərarlar, konfranslar, keçirilən görüşlər və digər məlumatlar yayılır. Bu sayt vasitəsilə hər bir vətəndaş və media mənsubu Ali Məhkəmənin fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilər.

  Ali Məhkəmənin 2020-ci il fəaliyyətinə dair geniş hesabatı da ənənəvi olaraq saytda yerləşdirilib. 2021-ci ildə Ali Məhkəmənin  Bülleteninin nəzərdə tutulan dörd nömrəsi çap olunub. Bülletenlərdə məhkəmələrin fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktları, Ali Məhkəmə Plenumunun qərarları, qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsinə dair ümumiləşdirmələrin nəticələri, icmal məktubları, məqalələr, Ali Məhkəmə rəhbərliyinin iştirakı ilə keçirilmiş  görüşlər, beynəlxalq tədbirlərə dair məlumatlar öz əksini tapıb.

  2021-ci ildə qanunvericiliyə edilən dəyişikliyə əsasən dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər sistemləşdirilib və dövlət rüsumunun dərəcələri diferensial qaydada müəyyən olunub. Təcrübədə rahat və asan istifadə olunması məqsədilə rüsumların dəqiq və avtomatik hesablanmasına imkan verən onlayn kalkulyator Ali Məhkəmənin internet saytında yerləşdirilib.

  Məhkəmələrdə hüquqi məsələlərin həllinə yanaşmanın sabitliyini təmin etmək məqsədilə vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırılması üçün aparılan tədbirlər çərçivəsində Ali Məhkəmə qərarlarında effektiv axtarışın aparılmasını təmin edən yeni informasiya-axtarış sistemi yaradılmış və Ali Məhkəmənin internet saytında öz əksini tapmışdır.

  2021-ci ildə Ali Məhkəmədə “Azərbaycan Respublikasında İnzibati Məhkəmələr - 10 il” adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Kitabda inzibati məhkəmələrin ötən 10 illik tarixinə ətraflı nəzər salınıb, bu sahədəki inkişaf və qazanılmış nailiyyətlər göstərilib, inzibati məhkəmələrin fəaliyyəti və əldə edilmiş nəticələr təhlil olunub.

  Plenumda Ali Məhkəmənin Kollegiya sədrlərinin 2021-ci ildə ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi vəziyyətinə dair məruzələri dinlənilib.

  Plenumda hər bir məruzə ətrafında geniş müzakirələr və təhlillər aparılıb.

  Ali Məhkəmənin icraatında 2021-ci ildə 14,256 iş olub, bu isə 2020-ci illə müqayisədə 1,859 iş (15% artım) daha çoxdur.  Mülki Kollegiyada 2021-ci ildə 6,113 işə baxılıb ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 894 iş (17,1 % artım) daha çoxdur. Kommersiya Kollegiyasında 2021-ci ildə 494 işə baxılıb ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 231 iş (87,8 % artım) daha çoxdur. Cinayət Kollegiyasında 2021-ci ildə 2,161 işə baxılıb ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 956 iş (79,3 % artım) daha çoxdur.

  İnzibati Kollegiyada isə əksinə 2021-ci ildə 2,150 işə baxılıb ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 80 iş (3,6 % azalma) daha azdır.

  Ümumiyyətlə isə, Ali Məhkəməyə 2021-ci ildə 11,314 iş daxil olub, bu isə 2020-ci illə  müqayisədə 1,326 iş (13,3 % artım) daha çoxdur. Qeyd edilib ki, ləğv olunan məhkəmə qərarlarının sayında  da 2021-ci ildə artım olub. Belə ki, 2021-ci ildə 2,520 qərar Ali Məhkəmə tərəfindən ləğv edilmişdir ki, bu da  2020-ci illə müqayisədə 572 qərar daha çoxdur.

  Plenumda  qeyd edilib ki, 2021-ci ildə Ali Məhkəmənin Plunumunda da baxılan işlərdə artma müşahidə olunub. Belə ki, 2020-ci ildə Plenumda 16 işə baxıldığı halda, 2021-ci ildə 30 işə baxılıb.

  Məruzələr ətrafında çıxış edənlər Kollegiyaların fəaliyyətində nəzərə çarpacaq keyfiyyət dəyişikliyi olduğunu xüsusi qeyd ediblər.

  Plenumda Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun “Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulmasına dair cinayət işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında”  15 noyabr 2013-cü il tarixli 5 №li qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərar layihəsi geniş müzakirə olunub. Çıxış edənlər  yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulmasına dair cinayət işlərinə baxılması ilə əlaqədar cinayət-hüquqi və cinayət-prosessual normaların tətbiqində məhkəmə təcrübəsi vahidliyinin təmin edilməsinin vacibliyini bildiriblər.

  Plenumda müzakirə olunan məsələlərlə bağlı müvafiq qərarlar qəbul olunub.

  Bununla da Plenum öz işinə yekun vurub.

Baxılıb: 2461
Paylaş