Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Konvensiyalar və Protokollar

Müharibə qurbanlarının müdafiəsi haqqında 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə konvensiyalarına Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı

"İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Konvensiya və onun 1, 4, 6 və 7 saylı Protokolları

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiya 14 saylı Protokolu

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiya 15 saylı Protokolu

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiya 16 saylı Protokolu

"Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında" Konvensiya

"İşgəncənin və qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın və ya cəzanın qarşısının alınması haqqında" Avropa Konversiyası və onun 1 və 2 saylı Protokollar təsdiq edilməsi barədə

"Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa Konvensiyası və ona əlavə protokol

"Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında" Konvensiya

Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında Konvensiya

Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi və   müsadirə edilməsi haqqında Konvensiya

Ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyası

Kibercinayətkarlıq haqqında Konvensiya

Aparteid cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalandırma haqqında

Hərbi cinayətlərə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətinin tətbiq edilməməsi haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə

İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiya

Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında konvensiya