ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A A A
ŞRİFTİN NÖVÜ
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ

Struktur

Ali Məhkəmənin sədrinin katibliyi

Ali Məhkəmənin sədr müavininin katibliyi

Aparat rəhbərinin xidməti

Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi

Vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə baxılması sektoru 

Elektron sənəd dövriyyəsi və sənədlərin icrasının monitorinqi sektoru 

Hüquqi təminat şöbəsi

Məhkəmə təcrübəsinin təhlili şöbəsi

Mülki və kommersiya işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi sektoru

Cinayət işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi sektoru

İnzibati işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi sektoru

Monitorinq sektoru

Cinayət, inzibati və plenum işlərinin təşkili şöbəsi

İnzibati işləri üzrə sektor

Cinayət işləri üzrə sektor

Plenum işinin təmin edilməsi sektoru

Mülki və kommersiya işlərinin təşkili şöbəsi

Mülki işlər üzrə sektor 

Kommersiya işləri üzrə sektor 

Elektron məhkəmə və informasiya texnologiyaları şöbəsi

İnformasiyanın təhlili sektoru

Proqramlaşdırma sektoru

Sistem inzibatçılığı və texniki dəstək sektoru

Beynəlxalq əməkdaşlıq və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Daxili nəzarət və insan resursları şöbəsi

Daxili nəzarət sektoru

İnsan resursları sektoru

İşlər müdirinin xidməti

Maliyyə və təminat şöbəsi

Təsərrüfat və təchizat sektoru 

Mühasibat uçotu sektoru 

Satınalmalar sektoru 

Xatirə muzeyi

Kitabxana

Mətbəə

Yeməkxana