ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A A A
ŞRİFTİN NÖVÜ
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ

Elmi-məsləhət şurası

Müzəffər Abusət oğlu Ağazadə
Ali Məhkəmənin sabiq hakimi

Müzəffər Abusət oğlu Ağazadə

Firuzə Məmməd qızı Abbasova
BDU-nun Hüquq fakültəsinin “Cinayət prosesi” kafedrasının müdiri

Firuzə Məmməd qızı Abbasova

Cavid Sədulla oğlu Abdullazadə
Ankara Universitetinin hüquq üzrə professoru

Cavid Sədulla oğlu Abdullazadə

Azər Çingiz oğlu Əliyev
Almaniyanın Martin Lüter adına Halle-Vittenberq Universitetinin Beynəlxalq iqtisadi hüquq və müqayisəli hüquq üzrə professoru

Azər Çingiz oğlu Əliyev

Rəşad Nadir oğlu İbadov
ADA Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekanı

Rəşad Nadir oğlu İbadov

Kəmalə Mehdiyeva
Azərbaycan Arbitraj Assosiyasının prezidenti, Paris Vəkil Bürosunun üzvü

Kəmalə Mehdiyeva

Fərhad Sabir oğlu Mirzəyev
“BM Morrison Partners” beynəlxalq hüquq firmasının rəhbəri

Fərhad Sabir oğlu Mirzəyev

Sərvər Süleyman oğlu Süleymanlı
BDU-nun Hüquq fakültəsinin Mülki Hüquq kafedrasının dosenti

Sərvər Süleyman oğlu Süleymanlı

Əsəd Abdulla oğlu Mirzəliyev
Ali Məhkəmənin sabiq hakimi

Əsəd Abdulla oğlu Mirzəliyev

Azad Sabit oğlu Talıbov
BDU-nun Mülki hüquq kafedrasının dosenti

Azad Sabit oğlu Talıbov

Fuad Tarverdi oğlu Zərbiyev
Graduate Institute of International and Development Studies"nın beynəlxalq hüquq üzrə professoru

Fuad Tarverdi oğlu Zərbiyev