ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A A A
ŞRİFTİN NÖVÜ
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ

Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü (ilin əvvəlinə)

 
Yaş qrupları
Min nəfərlə
Yekuna görə, faizlə
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Cəmi əhali
9898,1
9981,5
9974,0
10026,1
10063,3
10127,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
O cümlədən  yaşda:
0-4
805,1
771,8
687,1
663,0
637,2
635,7
8,1
7,7
6,9
6,6
6,3
6,3
 5-9
809,2
829,7
825,5
809,9
777,0
738,0
8,2
8,3
8,3
8,1
7,7
7,3
 10-14
619,9
637,6
798,7
818,1
838,7
843,2
6,3
6,4
8,0
8,2
8,4
8,3
15-19
652,9
646,8
651,3
673,7
698,7
729,2
6,6
6,5
6,5
6,7
6,9
7,2
20-24
799,9
760,6
692,0
661,1
644,5
640,2
8,1
7,6
6,9
6,6
6,4
6,3
25-29
934,2
916,8
879,7
844,9
801,4
759,8
9,4
9,2
8,8
8,4
8,0
7,5
30-34
895,2
919,8
927,9
936,3
941,0
930,6
9,0
9,2
9,3
9,3
9,4
9,2
35-39
763,7
787,8
793,2
819,7
847,5
873,8
7,7
7,9
7,9
8,2
8,4
8,6
40-44
629,0
651,3
665,9
690,1
715,5
742,6
6,3
6,5
6,7
6,9
7,1
7,3
45-49
639,6
622,6
579,2
582,6
587,9
603,2
6,5
6,2
5,8
5,8
5,8
6,0
50-54
649,3
648,6
618,2
611,1
605,0
589,9
6,6
6,5
6,2
6,1
6,0
5,8
55-59
632,4
643,7
618,2
612,9
603,6
600,7
6,4
6,5
6,2
6,1
6,0
5,9
60-64
419,5
466,1
514,9
540,0
562,0
580,8
4,2
4,7
5,2
5,4
5,6
5,8
65-69
262,3
277,3
316,1
342,0
364,6
396,7
2,7
2,8
3,2
3,4
3,6
3,9
70 yaş və yuxarı
385,9
401,0
406,1
420,7
438,7
462,7
3,9
4,0
4,1
4,2
4,4
4,6

Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə, min nəfər) qrafiklə

Əhali nəfərlə

Əhalinin hər 1000 nəfərinə

  • Doğulanların sayı
  • Ölənlərin sayı
  • Təbii artım